Vad är viktigt för dig som förälder när du väljer förskola?

Vi kan erbjuda dig

  • Hög personaltäthet med mycket erfaren personal
  • Lugn och harmonisk inomhus- och utomhusmiljö
  • Varje barn blir sett
  • Inskolning anpassad efter barnet
  • Inflytande i verksamheten och nära samarbete med personalen

Stockholm Stad har ett gemensamt ansökningssystem. Ni anmäler ert barn till Dvärgbjörken via Stockholm stad. Vi har en egen kö, men ni söker via Stockholms Stad.  

Vi får alltid goda betyg i Stockholms Stads kvalitetsundersökningar.

 

 

 

Kontakta oss vid frågor. 
Förskolan Dvärgbjörken
070-642 1874
info@dvargbjorken.se