Som förälder blir du medlem i föräldrakooperativet Dvärgbjörken som är en ekonomisk förening, där du också förväntas engagera dig. Personalen är ansvarig för den dagliga pedagogiska verksamheten och föreningen har ansvaret för driften av förskolan.

Vi har möten ungefär varannan månad då vi går igenom verksamheten och tar beslut i aktuella frågor.

De som inte sitter i styrelsen är med i olika arbetsgrupper för punktinsatser; innegrupp /utegrupp / festkommitté/ dataansvarig etc. Varje familj finns också med i ett löpande schema för jour där vi täcker upp för personal vid sjukdom etc (oftast kan detta lösas med vikarier). Varje termin har vi en fixardag där vi storstädar inne och ute – ett utmärkt tillfälle att hinna prata och umgås föräldrar emellan.

Varje termin anordnas också ett föräldramöte där personalen berättar om barnens vardag på förskolan, om aktuella aktiviteter och annan nyttig information. Också ett bra tillfälle att ställa frågor! Utöver detta anordnas drop-in-frukost och fika i samband med lämning/ hämtning en gång/termin där vi föräldrar får spendera lite tid tillsammans med barnen på förskolan. Varje termin ges också tillfälle till enskilt utvecklingssamtal med barnets huvudansvariga personal.

 


Nästa sida om Lokaler och historia